کمی خنده هم بد نیست

ترکه پسرش داشت ساندویچ می خورد .بهش میگه بابا جون

یه گاز بده پسرش میگه:قام قام قااام...خنده

غضنفر داشت قدم می زد خورد به یه در شیشه ای.گفت:عجب

هوای سفتی بود.خنده

پلیس ماشینه لره رو نگه میداره میگه کارت ماشین.گواهینامه.

بیمه.لره میگه:چکار کنم جمله بسازم؟قهقهه

ترکه تو خیابون زمین میخوره برای این که خیت نشه تا خونه

سینه خیز میره.قهقهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید